Gedragstherapie

Gedragstherapie bij ongewenst en probleemgedrag:

 

Honden kunnen door allerlei oorzaken ongewenst gedrag of probleemgedrag vertonen. Gelukkig is het merendeel van dit gedrag goed te behandelen. Na het volgen van een individueel trainingsprogramma onder begeleiding van een gecertificeerd gedragstherapeut lukt het vaak om het gedrag te verbeteren of verdwijnt het ongewenste gedrag zelfs helemaal. 

 

Een gecertificeerd gedragstherapeut is opgeleid om de oorzaken van het probleemgedrag te herkennen en daarvoor passende therapieën in te stellen.